VRANCEA EARTHQAKES

Prof.dr.ing.GH. MARMUREANU

marmureanu_casatorit_cu_domnisoara_richter.jpg
PETRE T. FRANGOPOL
MEDIOCRITATE SI EXCELENTA 2008Dr.ing.Gheorghe Mărmureanu
creatorul noului Institut pentru Fizica Pământului de la Măgurele

Măgurele, comună care se află la cca 16 km de Piaţa Universităţii din Bucureşti, era cunoscută în cercurile culturale ale capitalei încă din 1876, când Ioan Otteteleşanu lăsa întrega sa avere pentru facerea unui institut de fete românce, cărora li se va da o creştere şi educaţiede bune mume de familie, fără pretenţie sau lux….
Directorul Institutului de fete “Ioan Otteteleşanu” de la Măgurele, a fost Ioan Slavici.
Ulterior, terenul a fost cedat Academiei Române, care a hotărât în 1949 înfiinţarea Institutului de Fizică, iar în 1955 a Institutului de Fizică Atomică (IFA) ambele ale Academiei Române. IFA îşi stabileşte sediul la Măgurele pe locul fostului Institut “Ioan Otteteleşanu” şi a fost creat de primul ei director, profesorul Horia Hulubei (1955-1969) şi dezvoltat ulterior de profesorul Ioan Ursu (1969-1976), devenind o şcoală de elite a fizicii româneşti şi a domeniilor ei conexe.
Fizica românească modernă a secolului 20, îşi are începuturile ei la Măgurele.Elitele ce s-au dezvoltat aici au avut mentori de excepţie, vârfuri ale domeniului lor, binecunoscuţi şi respectaţi peste hotare. La rândul lor, aceste elite au format şcoli care şi-au depăşit mentorii de ieri şi de azi, desfăşurându-şi activitatea, cu modestie şi decenţă, în câteva institute de fizică derivate din IFA veche. Aceste institute care se află pe terenul IFA, se constituie în bijuterii ale cercetării româneşti de astăzi. Prin productivitatea lor ştiinţifică globală, Institutele de fizică de la Măgurele se află în fruntea clasamentelor, la distanţă apreciabilă faţă de Universităţile ţării şi institutele de cercetare ale Academiei Române.
La 4 septembrie 2006 a fost inaugurat noul sediu al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) pe Platforma de fizică de la Măgurele, printr-o investiţie totală de 8,2 milioane RON (construcţia, inclusiv achiziţionarea aparaturii tehnice de ultimă generaţie).
Dezvoltarea a ceea ce numim astăzi seismologie modernă românească a început la Măgurele în 1977 cu puţin înainte de cutremurul din 4 martie 1977, când a luat fiinţă Centrul de Fizica Pământului (şi Seismologie) Bucureşti., care a reunit o pleiadă de elite strălucite ce şi-au pus capabilitatea lor profesională la dezvoltarea acestui domeniu şi în România. Nu este locul acum pentru a le menţiona şi a descrie aportul lor deosebit la afirmarea pe plan naţional şi internaţional a acestei ştiinţe.
La 22 martie 2006, în cadrul unei ceremonii solemne la Palatul Hofburg-Marmorsaal din Viena, în prezenţa dlui Hubert Gorbach vice cancelarul Republicii Austria, a dnei Viviane Reding, membră a Comisiei Europene şi a profesorului Herbert Mang, preşedintele Academiei de Ştiinţe din Austria, a avut loc festivitatea înmânării premiului pe 2006 European IST (Information Society Technologies) Prize Awards, colectivului de cercetători din România, condus de prof. dr. ing. Gheorghe Mărmureanu, directorul general al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului de la Măgurele, pentru lucrarea lor Early Warning System-EWS- for Strong Earthquakes .
Acest sistem de avertizare seismică, în timp real, pentru obiective industriale, cu un puternic impact în rândul populaţiei, realizare unicat atât a cecetării ştiinţifice româneşti cât şi a celei internaţionale, a fost prezentat în premieră la Bruxelles la 30.11.2005 în faţa unei Comisii de 18 specialişti europeni care i-a validat originalitatea şi importanţa pentru seismologia modernă.
Noua clădire de la Măgurele a INFP, dotările, realizările ştiinţifice şi tehnice ale institutului din ultimii ani, au asupra unui vizitator avizat de “problematica” cercetării ştiinţifice româneşti, un impact absolut copleşitor, acesta găsindu-se în interiorul unui spaţiu de lucru european, cu conexiuni reale, la vedere, răspândite pe tot globul pământesc pe care îl vede pe ecrane gigantice cum vibrează continuu datorită seismelor ce se produc în fiecare secundă, imagini care nu sunt de domeniul SF. Şi dacă adăugăm la aceste condiţii şi climatul ideal de activitate, atmosfera umană, colegială, dublată de o salarizare aproape europeană, ce stabilizează elitele de toate vârstele în jurul proiectelor curente de lucru, avem o imagine a ceea ce a însemnat şi ce contribuţie are la crearea acestui institut, directorul său general,profesorul
Gheorghe Mărmureanu.Scurtă incursiune biografică

Descendent al unei familii de oameni gospodari, constructori de case, biserici şi şcoli săteşti, prof. Gh Mărmureanu (n.1939, la Onceşti, jud Bacău) se poate mândri cu aceste ctitorii ale bunicilor şi străbunicilor săi, dintre care menţionez Moara de vânt construită la sfârşitul secolului al XVIII -lea ce veghea satul şi casa părintească, declarată monument etnografic al Moldovei, în prezent la Muzeul Ţăranului Român (din 1996). Se poate afirma că vocaţia de ctitor a prof. Gh. Mărmureanu este în genele sale. Absolvent (1953) al Şcolii Generale de 7 clase din comuna Stănişeşti, jud. Bacău, unde este clasificat primul în toate clasele, urmează apoi liceul la fosta Şcoală Medie nr. 1 (azi, George Bacovia) din Bacău. În anii liceului a fost un participant activ la olimpiadele de matematică şi fizică, ajungând de multe ori în fazele finale.
După absolvirea Facultăţii de Construcţii (1963), Institutul Politehnic din Iaşi, a fost reţinut ca asistent, datorită meritelor profesionale (ca deţinător al bursei republicane în anii IV, V şi VI din timpul facultăţii). De subliniat că în perioada 1963-1966, până la admiterea la doctorat, şi-a desăvârşit pregătirea teoretică, urmând la Facultateade matematică a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, cursurile de mecanică cuantică, de reologie, de matematici speciale etc. Promovează ca lector (1964-1972) la discipline de calcul: mecanica corpului deformabil la solicitări statice sau dinamice (seismice). Şi-a susţinut doctoratul (1970) cu o teză din domeniul corpului deformabil, sub conducerea acad.Ştefan Bălan. Partea experimentală a tezei de doctorat a fost realizată la Cornell University, Ithaca, New York, SUA, unde a lucrat doi ani de zile (1968-1970) ca beneficiar al unei burse Fulbright, obţinută prin concurs. Se transferă la Centrul Teritorial de Calcul Iaşi (1972-1975), ca şef al departamanetului de programe şi sisteme, apoi, se mută la Bucureşti, unde ocupă, prin concurs, postul de cercetător ştiinţific la Centrul de Mecanica Solidelor (1975-1977), instituţie care reunea elita cercetării ştiinţifice din domeniul mecanicii solidelor şi aeronauticii. Acest Centru, în urma unei reorganizări, a fost înglobat în Institutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor de la Măgurele, unde a funcţionat (1977 – 1979) ca cercetător ştiinţific principal gradul3. Colectivul pe care îl coordona (1979-1990), a fost transferat la nou creatul Centru de Fizica Pământului şi Seismologie (ulterior Institut).
A fost promovat ca şef al Laboratorului de seismologie inginerească (1990-1996), cercetător ştiinţific principal gradul II, preşedintele Consiliului Ştiinţific (1993-1996), secretar ştiinţific (1994 – 1996) şi din 1996 Director ştiinţific al INFP.
În anul 2000 devine, urmare a unui concurs, director general al INFP şi cercetător ştiinţific principal gradul I. A fost numit profesor la Facultatea de fizică a Universităţii Bucureşti, unde predă cursul de Hazard şi risc seismic la clasa de master (anii V şi VI), fiind în acelaşi timp şi conducător de doctorat în fizică, specialitatea fizica pământului. A condus seminariile de teoria elasticităţii şi de reologie la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, (anii II, III şi IV).
Este membru al Societăţii Române de Fizică şi membru la American Society of Civil Engineers- Mechanical Divsion (din 1969), ca o recunoaştere a cercetărilor pe care le-a efectuat în domeniul comportării postcritice neliniare a sistemelor. De asemenea este membru al World Academy of Sciences care funcţionează în cadrul Centrului Internaţional de Fizică Teoretică de la Trieste, Italia.
A fost distins cu Premiul :Traian Vuia” al Academiei Române (1990) pentru volumul monografic Introduction to the mechanics of seismic phenomena and earthquake engineering, Editura Academiei Române, 1987, 538 pag.. Premiul reprezintă o recunoaştere a cercetărilor sale originale privind comportarea neliniară a rocilor, cu aplicabilitate directă la amplasamentul seismic pentru Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă, cât şi a altor obiective social-economice şi militare. A fost distins de două ori cu Premiul I de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul Zilei Cercetătorului din 2005 pentru proiectele sale “Sistem de alarmare în timp real la cutremure puternice “ şi “Microzonarea seismică a unor zone dens populate”.În anul 2006 a fost distins cu Premiul de Excelenţă al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică a Ministerului pentru Educaţie şi Cercetare pe anul 2006, pentru conducerea şi realizarea singurului proiect românesc premiat cu Grand IST European Prize de către Comisia Europeană pentru “Sistemul de avertizare seismică în timp real a cutremurelor puternice vrâncene”.
La revistele Roumanian Journal of Physics, Roumanian Reports in Physics şi Reports in Physics (USA), este referent ştiinţific permanent.
A fost distins cu Ordinul Naţional Pentru Merit (2000) şi face parte din Consiliul de onoare al Ordinului Naţional “Pentru Merit”
Este membru fondator al EUROSCIENCE (European Association for Promotion of Science and Technology).
Statistic, activitatea sa ştiinţifică se poate rezuma la peste 130 de lucrări ştiinţifice apărute în reviste din ţară şi străinătate (cu referenţi ştiinţifici), 80 de comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale, 5 cărţi, dintre care un tratat ştiinţific original şi o monografie publicate la Editura Academiei Române. Cităm câteva din prestigioasele publicaţii în care au apărut lucrările sale: Lectures Notes of Earth Sciences, Perspectives in Modern Seismology, vol. 105, Springer Verlag Heidelberg, Nuclear Instr. Methods., Engineering Data, Earthquake Engnrng., World Conference on Earthquake Engineering, Madrid, Pure and Applied Geophysics, Proceedings of the 12th European Conference on Earthquake Engineering, London etc.
Participarea prof. Gh. Mărmureanu la conferinţe internaţionale –deosebit de importante – ale domeniului său de activitate, au constituit şi constituie prezenţe ştiinţifice româneşti semnificative. Trebuie să subliniem, îndeosebi, calitatea sa de coordinator (director) de proiecte de colaborare ştiinţifică de anvergură internaţională: SAFER (Seismic Early Warning for Europe); Sustainable Development, Global Change and Ecosystem; Reduction of seismic risks (2006 – 2008); Karlruhe-Bukarest Project CRC 461 “Strong Earthquake from Geosciences to Engineering Measures” (1996-2008) A fost Directorul Proiectului NATO (1996-1998) “Microzonarea Seismică a oraşului Bucureşti” şi al Proiectului UNESCO (având şi responsabilitatea Grupului din Europa) privind: Realistic modeling of seismic input for megacities and large urban areas (1997-2002). A avut calitatea de co-participant la Programul COPERNICUS Quantitative seismic zone of the Pannonian region (1995-1998) şi al Proiectului NATO Impact of Vrancea earthquakes on the security of Bucharest and other adjacent urban area (1998-2004).
Deţine responsabilitatea proiectului cu Universitatea Trieste, Italia, privind microzonarea seismică a municipiului Bucureşti (1996-2008).
Se cuvine să menţionăm şi un alt aspect specific preocupărilor sale profesionale şi anume dorinţa unei calificări în activitatea managerială, indispensabilă profilului său conturat de seismologie şi inginerie seismică de performanţă la nivelul actual al cunoştinţelor internaţionale din domeniu. Astfel a absolvit cursuri de organizare, conducere şi planificare, dar şi un curs de introducere în management, la o firmă germană privind principiile şi funcţiile managementului ştiinţific etc (1999-2000)

Activitatea de cercetare ştiinţifică

A dezvoltat conceptul de stabilitate în sens Liapunov, teoria bifurcării echilibrului, a traiectoriilor postcritice şi a bifurcaţiilor secundare post critice. Domeniul rezistenţei postcritice, este în primul rând o problemă de stabilitate a sistemelor neliniare, domeniu în care s-au implicat nume celebre ale matematicii: Henri Poincare, Theodor von Karman, M.A. Liapunov, George Winter (Universitatea Cornell). Majoritatea sistemelor fizice nu conduc la ecuaţii liniare sau parametrice, ci la ecuaţii diferenţiale neliniare. Scopul cercetărilor dezvoltate de Gh. Mărmureanu la Universitatea Cornell, a fost obţinerea de cunoştinţe care să conducă la întrebarea ce se întâmplă “dincolo”, adică, modul de comportament al acestor sisteme în domeniul postcritic, care este mărimea pe care se poate merge şi, în final, care este gradul de siguranţă ori riscul asumat. A demonstrat că pierderea stabilităţii oricărui sistem mecanic apare în animite împrejurări caracteristice şi este totdeauna o consecinţă a unui proces dinamic.
A introdus pentru prima dată în România conceptul de rezistenţă postcritică, concept de bază în teoria sistemelor şi a siguranţei lor, generând cercetări fundamentale în mecanica corpului deformabil.
Imediat după întoarcerea de la Universitatea Cornell din SUA, unde a dezvoltat conceptele de mai sus, a apărut problema amplasamentului seismic pentru Centralele nuclearoelectrice (CNE) de la Cernavoda, obiectiv deosebit de important pentru economia românească, cel mai complex din punct de vedere tehnic faţă de tot ce se construise în România până în acel moment.
Gh. Mărmureanu a abordat cu toată responsabilitatea construirea unui spectru de amplificare, mai exact al spectrului de răspuns pentru un cutremur maxim posibil de 7,5 pe scara Richter, a accelerogramei de calcul la nivelul suprafeţei libere a terenului, în câmp liber, pentru amplasamentul Cernavodă al reactoarelor CANDU, unităţile 1-5, ce urmau a fi construite conform atât normelor AIEA de la Viena cât şi a celor americane şi canadiene (foarte dure). În paralel au fost începute studii de amplasament pentru alte 18 centrale nuclearoelectrice, în partea de sud a Transilvaniei, în Moldova şi la Măcin.
Programele internaţionale de cercetare-dezvoltare au impus Institutului Naţional de Fizica Pământului efectuarea de cercetări privind regiunile seismice limitrofe României, care influenţează seismicitatea României.În plus, a fost începută monitorizarea seismicităţii exploziilor nucleare şi a altor surse seismice, asigurând participarea tehnică a României la activităţi în sprijinul prevederilor Tratatului de interzicere totală a exploziilor nucleare ratificat şi de România (CTBT – Viena, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) prin Observatorul Seismologic Cheia-Muntele Roşu. Împreună cu reţeaua seismică tip ARRAY, de care vom aminti mai departe, s-a realizat un sistem global de monitorizare a mişcărilor seismice din această parte a lumii..
România este afectată de cutremure a căror sursă principală este zona epicentrală Vrancea. Aici se produc seisme la adâncimea de 70-200 km (deci subcrustale), cu energie mare, resimţite pe arii întinse, existând aproximativ 2-3 asemenea evenimente pe secol, ultimele două producându-se la 10 noiembrie 1940 şi 4 martie 1977, cu o magnitudine pe scara Richter de 7,4 respectiv 7,2. Cutremurele din Vrancea, determinante pentru seismicitatea teritoriului românesc, atât prin frecvenţa lor de apariţie, cât şi prin magnitudinile lor, sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri ( chiar din timpul Imperiului Roman) prin efectele lor distructive, iar în ultimul secol ele au trezit interesul cercetătorilor din întrega lume prin câteva particularităţi ce le conferă un loc aparte în ansamblul seismelor care zguduie planeta noastră.
Aceste particularităţi au fost folosite atât de numeroşi cercetători seismologi români şi străini de-a lungul ultimilor zeci de ani, cât şi de colectivul lui Gh. Mărmureanu în ultimul timp, pentru dezvoltarea unor cercetări ştiinţifice specifice cutremurelor vrâncene. Seismicitatea teritoriului României este rezultată din energia eliberată de cutremure crustale ( denumite şi normale), a căror adâncime nu depăşeşte 60 km şi de cutremure intermediare (caz unic în Europa ) care sunt similare cu cele de sub Munţii Hindu- Kush (a căror focare se găsesc cuprinse între 60 km şi 210 km.India) şi Bucaramanga (Columbia)
Adâncimea foarte mare a cutremurelor vrâncene din 1940 şi 1977 şi modul lor de dezvoltare prin forfecări determinate de compresiune (evidenţiate de lucările lui Mircea Săndulescu şi confirmate de cele ale lui Dumitru Enescu), a impus o schimbare totală în modul de gândire a tuturor cercetărilor desfăşurate de INFP din ultimul timp, ceea ce a condus la o altă abordare a fenomenului seismic vrâncean.
Fără a intra în detaliile cercetărilor ştiinţifice şi tehnice dezvoltate la INFP şi publicate în revistele Academiei Române pe baza datelor strânse din ultimii 600 de ani, se poate afirma că aceste cercetări au condus, practic, la estimarea făcută public, prin mass media, încă din 1998 de Gh. Mărmureanu, că în România nu va fi un cutremur catastrofal până în 2006. Ceea ce s-a şi adeverit. Această abordare realistă a situaţiei
s-a bazat pe datele existente în literatura ştiinţifică românească (lucrările lui D. Enescu) şi cele existente în baza de date a INFP. Astfel s-a constatat că datorită influenţei blocului tectonic african care este mai importantă decât cea a blocului indoaustralian, niciodată nu pot apare cutremure vrâncene cu o magnitudine mai mare de 6,7 pe scara Richter, situaţie ce a fost confirmată de cutremurul din 30 mai 1990 care a avut magnitudinea de 6,7. După anul 2006, influenţa blocului tectonic indoaustralian
a devenit mai importantă şi cele mai puternice cutremure din România, în ultimii 600 de ani, au avut loc tocmai sub influenţa lui, dar nu întotdeauna.
Cutremurele foarte multe şi extrem de puternice ce au loc astăzi în această parte a lumii (Sumatra, insulelel Tonga, Indonezia, Oceanul Pacific, Insulele Kurile) demonstrează influenţa blocului tectonic-indo-australian. focalizată aici.
Cutremurele vrâncene sunt periculoase atunci când magnitudinea lor, pe scara Richter, este mai mare de 7,00. Această valoare critică a magnitudinii este extrem de importantă în studiile INFP de hazard seismic, mai ales în reevaluarea catalogului de cutremure istorice (1802, 1838, 1886, 1940, 1977).
După anul 2000 au fost dezvoltate o serie de programe de cercetare – dezvoltare de mare interes atât pe plan intern cât şi internaţional, în colaborare cu National Science Foundation, SUA, cu Universităţile: Karlsruhe, Trieste, Frederiko II (Napoli, Italia), Politehnica (ETH, Zurich, Elvetia) dar şi cu AFTAC (Air Force Technical Application Center- Patrick Military Base), Cap Canaveral, Florida, SUA cu care foloseşte reţeaua seismică de tip ARRAY, construită în localitatea Moldova Suliţa-Bucovina, etc.
INFP a devenit un centru regional de monitorizare seismică pe zona dintre Ankara şi Roma, având conexiuni în timp real cu toate centrele importante din lume. Sistemul de alarmare seismică în timp real, premiat la Viena, de care am amintit la început, foloseşte intervalul de timp (28 – 32 secunde) dintre momentul în care cutremurul este detectat de seismometrele din găurile de sondă, situate în zona epicentrală (Vrâncioaia – Ploştina) şi momentul când unda distrugătoare ajunge în zona de protejat.
Intervalul de timp permite luarea unor decizii înaintea sosirii undelor distrugătoare pentru obiectivele economice importante ale economiei naţionale care pot fi blocate instantaneu: conductele de gaz metan, instalaţiile electrice de înaltă tensiune, calculatoarele la nivel central (salvarea datelor), conductele de petrol şi apă, trenurile, rafinăriile, instalaţiile aeronautice etc.
În prezent, a fost realizat un nou produs al cercetării ştiinţifice al INFP şi anume harta desfăşurării cutremurului în timp real – Shake Map, o continuare a EWS pe care îl vom detalia mai departe.Această hartă, sau sistem de avertizare, a fost prezentat de către MEdC la Expoziţia Mondială de la Paris (8-11 iunie 2006) şi reprezintă “suportul” unui proiect în cadrul Programului FP-6 al UE la care colaborează 23 participanţi din diferite ţări. Acronimul proiectului este SAFER - Seismic EArly Warning For EuRope.
Sistem performant de monitorizare a cutremurelor.
În cadrul activităţii tehnice depuse de România, prin Institutul Naţional pentru Fizica Pamântului (INFP), în septembrie 2000 s-a semnat la Baza Aeriană Militară Patrick, Florida, SUA, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Air Force Technical Application Center (AFTAC), privind „Infiinţarea, funcţionarea şi exploatarea în România a unei staţii tip ARRAY de monitorizare a seismelor generate de orice sursă”, în sprijinul Tratatului de Interzicere a Experienţelor Nucleare (CTBT-Comprehensive Nuclear Test BanTreaty).
Reţeaua seismică de tip ARRAY (reţea pe o arie restransǎ, formatǎ din 9 staţii seismice, cu aparatura introdusă în foraje special realizate)), construitǎ în localitatea Moldoviţa-Suliţa, judeţul Suceava reprezintă instrumetul seismologic cel mai avansat din punct de vedere tehnologic, folosit astăzi în toată lumea pentru studiul mişcărilor seismice generate de orice sursă. Tot ce s-a realizat este înconformitate cu Acordul dintre statele, părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi cele participante la Parteneriatul pentru Pace (PfP SOFA)
Reţeaua seismică ARRAY din Bucovina a contribuit semnificativ la extinderea reţelei seismice naţionale, fiind cea mai modernă si mai performantă din această parte a lumii, iar datele obţinute contribuie la realizarea unor studii avansate de hazard şi de risc seismic, de zonare şi microzonare seismică, de seismotectonică şi seismicitate, de predicţie a cutremurelor puternice vrâncene cu precizia cerută de utilitate (predicţie de termen scurt), de discriminare a exploziilor nucleare, de cutremure. In final, s-a realizat un sistem informaţional integrat pe teritoriul României şi conectarea lui la Centrul pentru Aplicaţii Tehnice al Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (AFTAC) din Florida, SUA şi la Centrul Naţional de Date-INFP Măgurele-Bucureşti.

Hărţi de microzonare seismică a localitǎţilor dens populate (hazard seismic local)

Importanţa realizării acestor hărţi nu mai trebuie subliniată. Dacă la nivel global se relizează harta de hazard seismic a Romaniei, la nivelul unui oraş sau al unui municipiu, zone dens populate, se impune construirea hărţilor de microzonare seismică, care să pună în evidenţă proiectanţilor diferenţele ce pot exista între diferite locuri, în timpul unui cutremur puternic. De exemplu, în municipiul Bucureşti, care are o suprafaţă de circa 272 km2, în timpul cutremurului de pamânt din 30 august 1986, cutremur cu magnitudinea pe scara Richter, MGR =7,0, înregistrările făcute în diferite puncte ale oraşului au arătat variaţii ale acceleraţiilor, de la simplu la triplu. Mai mult, există zone din Bucureşti care manifestă diferite perioade fundamentale de vibraţie ale terenului şi structurilor geologice. Toate aceste elemente trebuie luate în calcul, în timpul proiectării construcţiilor, pentru realizarea unei protecţii durabile a populaţiei.
În acest sens a fost iniţiat în anul 2001 un proiect, intitulat „Microzonarea seismică a zonelor dens populate. Exemplu pentru Bucureşti”(2001-2004),. De menţionat că acest subiect mai face obiectul unor cercetări realizate cu Universitatea din Trieste, în cadrul unui Proiect UNESCO, intitulat „Realistic Modeling of Sesmic Input for Megacities on Large Urban Areas”. De asemenea în cadrul Proiectului NATO SfP 972266, în colaborare cu Italia şi Rusia, având tema „Impact of Vrancea Earthquakes on the Security of Bucharest and Other Adjacent Urban Areas”(1999-2004) s-a urmărit şi aici realizarea hărţii de microzonare seismică.
In luna ianuarie 2005 s-a realizat prima hartă de microzonare seismică a unui mare oraş din Europa, care a fost Bucureşti. In urma analizelor de evaluare a hazardului seismic local (microzonare), folosind abordări probabiliste şi deterministe (acestea, pentru prima dată în ţară şi în Europa), au rezultat 14 zone distincte în cuprinsul oraşului Bucureşti, fiecare zonă fiind caracterizată prin acceleraţia maximă posibilă(amax), intensitatea seismică(Imax) si perioda fundamentală (T, secun-de) pentru cutremurul maxim posibil în Romania cu magnitudinea MGR = 7,5 pe scara Richter, acelaşi cutremur la care s-a proiectat CNE Cernavoda. Această premieră a condus la invitarea lui Gh. Mărmureanu să sprijine, prin experienţa sa, la microzonarea seismică a metropolei Istanbul.
Astăzi, în 2009, colectivele din INFP conduse de Gh. Mărmureanu, se ocupă cu elaborarea hărţilor de hazard seismic local (microzonare), pentru oraşele Iaşi, Bacău, Buzău şi Craiova în cadrul unui proiect de cercetare de excelenţă CEEX 2005. In aceste hărţi, în formă digitală, proiectanţii găsesc următoarele date, doar printr-o simplă accesare a calculatorului: (i)-structura geologică a locului respectiv;(ii)- caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor sau ale pământurilor; INFP- prin Laboratorul .de Seismologie Inginerească a realizat o bancă de date cu toate caracteristicile dinamice ale tuturor pământurilor (rocilor degradate), în regim dinamic, determinate pe coloanele rezonante Hardin şi Drnevich (patent SUA); (iii)- accelerograma şi acceleraţia maximă de calcul; (iv)-spectrul de proiectare; (v)- accelerograma compatibilă cu spectrul de proiectare; (vi)-perioada fundamentală pentru amplasamentul respectiv; (vii)-conţinutul de frecvenţe; (viii)-spectrul de amplificare locală etc. În acest fel proiectanţii vor avea la dispoziţie toate datele necesare pentru o proiectare sigură, rezultând o protecţie a populaţiei la acţiunea distrugătoare a cutremurelor de pe teritoriul României. Se preconizează şi realizarea altor zone de microzonare seismică.
Evaluarea corectă a hazardului seismic pentru o anumită zonă sau ţară, oferă premiza indispensabilă proiectării antiseismice, deocamdată, singura cale de reducere a pierderilor umane şi materiale. Două exemple sunt edificatoare în evaluarea incorectă a hazardului sesimic, exemple date studenţilor la cursurile de pregătire postuniveristare, de la GFZ-Postdam. Pe harta de hazard seismic a Chinei, ce a avut la baza întocmirii ei datele seismice de circa 3000 de ani, în zona Tangshan a avut loc cutremurul din 27 iulie 1976. Acest cutremur a fost cuantificat cu o magnitudine MGR =7,8 pe scara Richter şi o intensitate, Imax=XI pe scara MSK, în timp ce pe harta de hazard seismic a ţării, era indicată intensitatea, Imax =VI½ (MSK). Datele oficiale au anunţat peste 270.000 de morţi şi circa 2,5 milioane de răniţi. Profesorul Wang, în anul 1987 arăta că dacă s-ar fi făcut studii de paleoseismiciate s-ar fi descoperit că au mai fost două asemenea cutremure catastrofale cu o perioda de revenire de circa 3000 de ani.
Al doilea exemplu este cel al cutremurului care a avut loc în districtul Kobe (Japonia), pe data de 17 ianuarie 1995 şi care a avut o intensitate, Imax =X (în scara MSK- Medvedev-Sponheuer-Karnik, impusă de URSS ţărilor satelite) şi o magnitudine MGR =7,2. Pe harta de hazard sesimic a Japoniei, în acest loc era trecută intensitatea, Imax =VI (MSK), iar pierderile de vieţi omeneşti au fost în jur de 5250 oameni şi circa
5 miliarde $ distrugeri materiale.

Harta de hazard seismic a României

Orice analiză de risc seismic pleacă de la analizarea componentelor sale principale: hazardul şi vulnerabilitatea; expunerea şi localizarea sunt componente secundare. Evaluarea, deci construirea hărţii de hazard seismic a României, ţinând seama de înregistrările care s-au făcut în ultimii ani, va permite o proiectare realistă şi o predicţie pe termen lung, în sens probabilistic sau determinist, la viitoarele mişcări ale terenului. Evaluarea hazardului seismic este etapa de bază în orice analiză de risc seismic. Evaluarea riscului seismic, care, în final, exprimă pierderile ce pot apărea la producerea unui cutremur de pământ, la un moment dat şi de o anumită magnitudine, într-un anumit loc, pleacă întotdeuna de la analiza de hazard seismic, de la harta de hazard seismic . Ultima hartă de macrozonare seismică, existentă la această dată, realizată in 1993, are zone în care intensităţile seismice sunt subevaluate (de exemplu Dobrogea, Banatul etc.), iar in alte zone, supraevaluate.
Intensităţi de marimea I=IX - IX½ pe scara Mercalli, la care corespunde o acceleraţie de proiectare de 0,4g, respectiv 0,6g, fac ca judetul Vrancea, de exemplu, să fie blocat unei dezvoltări durabile. O situaţie aparte este in zona Banat, unde ultimele cutremure crustale din zonele Banloc, Voitec, cer o modificare a intensităţilor seismice a acestor zone. Pe de altă parte, capitolul privind „Acţiunea seismică” din „Normativul de proiectare al construcţiilor”, in fază experimentală, in anul 2004 , propus de MTCT şi neacceptat de INFP, propune valori ale acceleraţiilor de proiectare care sunt departe de a fi credibile. Acceleraţia maximă de proiectare, în acest normativ, pentru Focşani este 0,34 g.
La cutremurul din 30.08.1986, care a avut o magnitudine MGR =7,0 (de fapt a fost 6,95), acceleraţia maximă inregistrată la Focşani a fost de 0,31g. Magnitudinea maximă pentru cutremurele vrancene este 7,5 pe scara Richter.Acceleraţia maximă în Focşani, pentru o perioadă de revenire de 475 de ani, conform normelor europene EC8, va fi cu mult mai mare de 0,34 g cât este înprezent..
Actuala hartă de macrozonare seismică nu respectă normele europene EC8.
Gh. Mărmureanu, estimează, cu prudenţă,. că următorul mare cutremur de magnitudinea celui din 1940, va fi ceva mai târziu şi, apreciază, că există suficient timp la dispoziţie să construim şi să reparăm ce s-a greşit în Normativul P13/1963. Există în Bucureşti cartiere şi clădiri proiectate între anii 1970 şi 1977 la o intensitate seismică I=VII (la care corespunde o acceleratie a=0,1g) faţă de cea reală, I=VIII½ (a=0,3g).
Inputul seismic ce este folosit în calculele de inginerie seismică este cel rezultat din
analiza completă de hazard seismic sau din harta de hazard seismic şi de aici rezultă responsabilitatea acestor cercetări.
In ultimul timp, Institutul de Geofizică al Universităţii .Karlsruhe şi Institutului de Geoştiinţe şi Resurse Naturale, Hanovra, împreună cu INFP – Măgurele, pe baza unor date privind cutremurele din România, Bulgaria, Serbia, Republica .Moldova şi Ungaria au realizat hărţi de hazard seismic pentru perioade de revenire de 96, 475 şi 10.000 ani, folosind analiza probabilistă. Pe această hartă există diferenţe majore între ceea ce se cunoaşte, atât din cataloagele de cutremure istorice, cât şi din datele de la cutremurele mari din 1940, 1977 si 1986. Fără a intra în detalii, exemplificăm faptul că oraşul Braşov este menţionat că are aceeaşi intensitate seismică cu Focşani, ceea ce nu este adevărat. Cercetările continuă, în colaborare, pentru evidenţierea unor date cît mai exacte faţă de realitatea seismică.
Până în anul 2000, studiile de evaluare a hazardului seismic erau facute la noi în ţară, folosind aşa numita abordare probabilistă. Dar, în ultimii ani, la Universitatea Trieste, Departamentul Ştiinţele Pământului, Prof.h.c.. al Universităţii din.Bucureşti Giuliano F.Panza a dezvoltat o metodă deterministă de evaluare a hazardului seismic.
Cea mai controversată şi dificilă întrebare, pusă de cei ce folosesc standarde şi de alţii care utilizează analizele de hazard seismic, este: care dintre cele două metode trebuie folosită ca cea mai potrivită. Din păcate nici una din situaţii nu este cea mai adecvată.
Grupul de cercetători condus de Gh Mărmureanu în colaborare cu specialiştii de la Universitatea din Trieste, care lucrează la aplicarea metodei deterministe, în evaluarea hazardului seismic pentru cutremurele vrâncene de mare adâncime, a deschis un câmp larg de cercetări, mai ales în evaluarea hazardului seismic local (microzonare) al localităţilor dens populate din zona extracarpatică.
În 2006 a fost demarat un proiect complex de mare responsabilitate pentru realizarea finală a hărţii de hazard seismic a României prin metode probabiliste si deterministe, liniare si neliniare, condus de Gh.Mărmureanu, la care participă Universitatea.Bucureşti-Facultatea de Geologie şi Geofizică, INCERC Bucureşti, Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române şi Facultatea de Matematică a Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi. INFP este iniţiatorul cercetărilor privind seismologia neliniară, Romania fiind printre primele ţări care au obţinut rezultate semnificative, calitative si cantitative in acest domeniu, Va fi una din cele mai complexe cercetări fundamentale, privind modul de propagare a undelor seismice în medii vâscoelastice liniare şi neliniare, folosindu-se pentru calcule “work stations” aflate în dotarea INFP şi a Universităţii.Trieste-Italia, pentru frevenţe de până la 6- 10Hz. Harta va fi gata in luna septembrie 2008 şi urmează a fi înaintată MTCT în vederea discutării ei de către specialişti din proiectare şi învăţământ, pentru a deveni normativ (cod) ce va servi la proiectarea tuturor obiectivelor socialeconomice, militare etc.din România, astfel ca acestea să reziste la acţiunea
cutremurelor locale sau intermediare.

Tomografia seismică a unor obiective industriale cu risc major la cutremure

O alta problemǎ care s-a pus în ultimii ani a fost cea a rezistenţei la cutremure a marilor baraje construite în România. În această direcţie o cercetare prioritară a constituit-o (2004-2006) Studiul pilot pentru barajul Vidraru prin tomografie seismică..
Tomografia seismică este una din tehnicile geofizice speciale, obiectivul aplicaţiilor sale constituindu-l reconstituirea distribuţiilor de viteze (cu valori cât mai apropiate de cele reale) în volumul de rocă traversat de undele elastice.
Utilizând echipamente speciale, pot fi detectate infiltraţiile şi anomaliile din digurile barajelor, evitându-se astfel pericolul cedării lor la viituri, la cutremure sau la supraîncărcarea lacurilor de acumulare. In felul acesta se face o investigare corespunzătoare, în trei dimensiuni, a versanţilor barajelor. Barajul Vidraru a fost proiectat la o intensitate seismică (I=VI,a=0,05g), cu mult mai mică decât cea reală (I=IX, a=0,4g). În anul 1992 s-a facut o reevaluare seismică a seismicităţii din zonă
şi a datelor seismice de proiectare de către INFP şi GEOTEC S.A. Bucureşti. Noile date seismice de proiectare au fost apoi înaintate proiectantului şi s-a constatat că barajul ca structură rezistă, dar versantul stâng al barajului are infiltraţii puternice , ceea ce a condus la micşorarea rezistenţelor mecanice ale rocilor din structura barajului. În lacul din spatele barajului sunt circa 500 milioane m3 de apă, această
massă enormă de apă constituind, un adevărat risc pentru localităţile din aval de acest baraj, în cazul unui cutremur local, ca cel din anul 1916. Trebuie menţionat că la construirea barajului nu s-a luat în calcul cutremurul puternic, de suprafaţă (la circa10 km ) din 26 ianuarie 1916 (magnitudinea MGR =6.4 pe scara Richter), când în
localitatea Cumpăna, Făgăraş, s-au produs modificări morfologice ale terenului, la câţiva km de coada lacului de acumulare. De asemenea sunt neclarităţi dacă falia Loviştei trece sau nu , chiar prin mijlocul barajului şi dacă este activă sau nu.
Cercetările s-au facut pentru barajul Vidraru, în vederea înlăturării unor ipoteze privind rezistenţa scăzută a versantului stâng, datorită infiltraţiilor puternice ale apelor. Datele sunt încă în lucru, dar se pare că nu sunt probleme, cel puţin din concluziile obţinute până la această dată. Analizele vor fi continuate pentru barajul Bicaz.Harta desfăşurării în timp real a cutremurului (Shake Map)

În momentul terminării unui cutremur catastrofal, autorităţile doresc să cunoscă imediat zonele care au fost afectate cel mai mult. Este vorba de realizarea hărţii seismice a desfăşurării cutremurului în timp real-Shake/Quake Map. Acest tip de hartă, o noutate pe plan internaţional, dă posibilitatea factorilor de decizie, la nivel central sau regional, să ia hotărârile cele mai potrivite, altfel spus, măsuri în timpul desfăşurării şi după terminarea cutremurului. Pe această hartă apar, în diferite culori, zonele cele mai afectate.De exemplu, dacă este vorba de un cutremur vrâncean, atunci de la Iaşi până la Craiova, pe această hartă vor apare, în timp real, zonele cele mai calamitate şi atunci factorii de decizie vor trimite forţele de intervenţie pentru a salva, la timp, vieţile oamenilor sau bunurile materiale . O asemenea hartă se va realiza şi la nivel de judeţ. In acest caz se va crea un system integrat, la nivel naţional şi regional.Un exemplu este prezentat în pentru cutremurul din 27.10.2004 cu magnitudinea Mw =6.00, iar în Fig.6 se vede locul acestei hărţi în managementul situaţiilor de risc, la cutremure puternice, de la timpul t=0,00 până la “Disaster Map”, informaţie extrem de importantǎ pentru autoritǎţile centrale guvernamentale.
Noua clădire a INFP a fost construită în aşa fel, încât , in sala Comandamentului seismic, pe un perete de 10m înălţime şi 16,18 m lăţime(numărul de aur al lui Fidias) să fie proiectată , în timp real, desfăşurarea cutremurelor puternice. Aceasta este singura clădire din lume, construită special pentru Shake Map, după instalarea celor peste 140 accelerometre în localităţile dens populate din zona extracarpatică, de la Iaşi până la Craiova şi Giurgiu, şi care vor transmite datele primite pe cale satelitară, în timp real. In cadrul Proiectului CRC 461 (Colaborative Research Center) cu Universitatea din Karlsruhe, intitulat „Strong Earthquake: A Challenge for Geosciences and Civil Engineering” (1996-2012) se desfaşoară, în prezent un proiect intitulat URS, pentru realizarea unei asemenea hărţi pentru Bucureşti. În cadrul acestui proiect URS, pe parcursul unui an de zile (2003-2004) au fost instalate şi monitorizate de catre INFP un număr de 55 instrumente broad-band, care au inregistrat, in timp real, tot ce s-a întâmplat. Costul ridicat al proiectului, este datorat şi aparaturii speciale (cca 140 instrumente K2 sau Quantera necesare pentru cele 20 oraşe, de la Iaşi la Craiova) ceea ce determină ca acesta să aibe o durată de desfăşurare mult mai mare.
Gh. Mărmureanu, face parte în cadrul Programului FP-6 al UE din Comitetul Executiv şi participă ca director pentru partea română la proiectul de cercetare SAFER-Seismic Early Warning for Europa, având ca obiectiv realizarea hărţii Shake Map pentru Bucureşti. Prin INFP, România este cu un pas înainte în cadrul acestui proiect, deoarece deja a dezvoltat sistemul de avertizare seismică în timp real, încă din anul 2004.
Comandamentul seismic, cel care asigură veghea seismică continuă, din noua clădire a INFP, a fost proiectat si executat în aşa fel încăt permite realizarea hărţii desfăşurării, în timp real, pe un ecran imens (10m lungime şi 4m lăţime) şi pe alte 4 ecrane LCD, încât, în fiecare secundă, pe aceste ecrane vor apărea în diferite culori, de la alb (intensitate I=II-III pe scara Mercalli) la negru (intensitate I=IX-X), tot ce se întâmplă pe teritoriul ţării. Intregul comanadament, interiorul său, este ca un “Star Treck” din filmele cunoscute.

În loc de concluzii

Problema cea mai importantă în seismologie este predicţia cutremurelor de pământ. Chiar dacă Institutul Naţional de Fizica Pământului, oarecum, nu spune cǎ aceasta-i problema sa nr.1, totuşi, fiecare cercetător seismolog încearcă să dea un răspuns, predicţia fiind un fel de chintesenţă a tuturor cunoştintelor sale.
Naşterea seismologiei moderne se consideră a fi 18 aprilie 1906, când a avut loc catastrofalul cutremur de la San Francisco. Pentru prima dată s-a înţeles modul de deformare a structurii clădirilor, modul cum tavanul se deplaseză în sens opus cu duşumeaua.
Tsunamiul din 26 decembrie 2004, declanşat de un uriaş cutremur cu magnitudinea pe scara de moment seismic, MW =9,40 (echivalentul a 19.500.000 bombe atomice tip Horoshima), a secerat peste 380.000 de vieţi. Cutremurul cu magnitudinea MW =7,6 produs în octombrie 2005 în Kashmir a ucis cel puţin 73.000 persoane. Probabil un milion de oameni ar fi ucişi sau răniţi dacă un cutremur puternic ar dărâma structurile înalte, neconsolidate, din Teheran, Kabul sau Istanbul.
Una din cele mai mari economii ale lumii, Japonia, este o ţară clădită pe patru mari plăci tectonice unde există un sistem de falii apărute după producerea ruperii plăcilor, care preced producerea cutremurului puternic.
De aceea predicţia seismică înseamnă prevederea cu acurateţe a locului(1),magnitudinii(2) şi a timpului (3) unui cutremur iminent. „Acurateţea” este cuvântul cheie în această definiţie, adică, predicţia să fie astfel realizată, încât, dacă un cutremur apare, atunci el să fie cel specificat de predicţie.
Predicţia cutremurelor de pământ a devenit în ultimii ani una din problemele centrale ale cercetării ştiinţifice. Evident, ea nu este o problemă numai de seismologie, căci, în afară de metode seismologice, sunt implicate, pe lângă alte metode geofizice şi metode geochimice, geomorfologice-geodezice, biofizice, magnetotelurice etc. Cutremurele nu se produc aleatoriu, sunt precedate de anumite semne.
În Japonia, oamenii de ştiinţă afirmă că pot, cu destulă aproximaţie, să prezică cutremurele (cf. Koshumi Yamaoka, Institutul de Cercetări Seismologice al Universităţii din Tokyo, National Geografic, ediţia Romania, aprilie 2006, p.44)
Dintre toate zonele epicentrale din ţara noastră, zona seismogenă Vrancea este de departe cea mai importantă prin energia cutremurelor, aria lor de macroseismicitate şi prin caracterul persistent al epicentrelor.. De aceea Programul de Fizica Pământului (HG 1313/26.11..1996) defineşte clar direcţia principală de activitatea a actualului INFP: Cercetări privind monitorizarea seismicităţii teritoriului României, a evaluării hazardului seismic şi a predicţiei cutremurelor de pământ. Toate activităţile desfăşurate în ultimii ani au fost dirijate în mai multe direcţii pentru a cuprinde complexitatea şi responsabilitatea deciziilor finale.
Aceste cercetări au făcut obiectul unui proiect prioritar, începând cu anul 2002, propus Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, în cadrul Programului CERES. De menţionat că în cadrul acestui proiect s-au abordat şi alte metode de predicţie a cutremurelor de pământ, propuse şi susţinute de alte colective de cercetare din institut sau din ţară (metoda geostatistică, probabilistică, deterministă, studiul apelor juvenile din zona Vrancea, precursori biologici etc.). Rezultatele proiectului au constat în realizarea unui model/sistem integral al metodelor abordate pe diferite căi, în vederea realizării predicţiei cutremurelor de pământ puternice (de magnitudini mai mari decât cea critică, MGR > 7,0 pe scara Richter), generate de zona seismogenă Vrancea, cu precizia cerută de utilitate (predicţie de termen scurt).
Scopul acestei prezentări nu este, aşa cum am menţionat şi mai înainte, de a face un review al cercetătorilor şi cercetărilor fundamentale din România în domeniul seismologiei care a împlinit 100 de ani (2002) de existenţă. Mai mult ca în alte domenii, în seismologia românească,.punctele de vedere au avut –şi mai au - un mare grad de subiectivitate, datorită lipsei în trecut a unei aparaturi adecvate şi a folosirii metodelor matematice moderne de analiză a datelor reale. Este un punct de vedere al
autorului acestor rânduri care a avut privilegiul de a cunoaşte şi alţi distinşi seismologi de la IFA, de exemplu D. Enescu, I. Cornea, Tr. Iosif, C. Radu şi alţii. Ce am dorit să subliniez în acest articol, a fost intrarea în Europa a seismologiei româneşti atât prin noul institut cât şi prin cercetările de anvergură internaţională materializate prin numeroasele proiecte din ultimii ani, care se datorează în principal
profesorului Gh. Mărmureanu, managementului său performant dar şi entuziasmului şi dăruirii sale pe altarul seismologiei româneşti a secolului 21.. Dealtfel Comisarul european pentru ştiinţă şi cercetare J. Potocnik care a vizitat la 11 septembrie 2006 noua clădire a INFP şi a luat cunoştinţă de activitatea sa, a conchis că INFP a devenit prin anvergura rezultatelor sale un institut de talie europeană.

Bibliografie selectivă (lucrări publicate după 1978)

Principalele cǎrţi

1.Marmureanu,Gh.(1985).Postbuckling Strength, Romanian Academy of Science Publishing House,Bucharest, 300 pages;

2.Marmureanu Gh..,Cornea,I., Oncescu, M., Balan, Fl., (1987).Introduction to themechanics of seismic phenomena and earthquake engineering, Romanian Academy of Science Publishing House, Bucharest, 538 pages; Premiul “Traian Vuia” al Academiei Române pe 1990;

3.Wenzel F., Bonjer K. P.,, Frederick, K., Lungu, D., Mărmureanu G., Wirth F., Bose, M.,.(2005), Real-Time Earthquake Information Systems in Disasters and Society-from Hazard Assessment to Risk Reduction, edited by Dorthe Malzahn and Tina Plapp, Logos Verlag, Berlin,

4.Wenzel, F. (Ed.), Facke,A., Gottschammer E.,,Marmureanu Gh. Ritter J.R.,et
al, (2005).Perspectives in Modern Seismology, Lecture Notes in Earth Sciences, SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005;

Articole ştiinţifice publicate dupǎ 1978

1.Marmureanu Gh.(1978),The bifurcation of the postbuckling strength of the structures systmes,.Rev. Roum. Sci: Techn.- Mec. Applique, Romanian Academy, 37 (2),p. 248-259.

2..Marmureanu Gh., .(1982) Convolution analysis in the seismic soil-structure interaction, Rev.Roum. Sci. Techniques Mec. Appliquee, Romanian Academy, 27 (3), pp. 85-94..

3..Marmureanu Gh.(1988).Design response spectra through convolution and Deconvolution analysis., Proc.of UNESCO Seminar on Seismic Risk Mitigation,Dushanbe,Russia, p.321-326.

4..Delion D.,Marmureanu Gh.,Balan F.,Cojocaru E.(1989).Propagation of nonlinear shear waves through viscoelastic soils, Rev.Roum. Sciences Techniques, Serie Mecanique Appliquee,Tome 34, No.2, pp.169-183.

5..Marmureanu Gh.(1989).Processing of seismic strong motion records .Application to Vrancea earthquake records, Proc.of International Seminar on Earthquake Engineering ,
Istanbul, Turkey, pp.21-26.

6..Marinescu L.,,Zoran V., Dobrescu S., Pascovici Gh., Marmureanu Gh., Sandi H.,Sireteanu T.,(1990). A concept for earthquake protection of the Bucharest TANDEM accelerator, NuclearInstr. Methods, A287 , p.127-131.

7..Marmureanu Gh.(1990). Earthquake on August 30, 1986; Engineering Data, Earthquake Engineering, 5, p. 292-298.

8..Marmureanu Gh., Balan Fl.,Vasile I.(1992). Seismic earth response considering various mechanical models, World Conference on Earthquake Engineering, Madrid, Spain, pp.1151-1156.

9..Balan Fl.,Marmureanu Gh.(1994).The influence of the variance intensity function
shape on ground acceleration process generation, Rev. Roum. Sci.Techniques, Serie Mec.Appliquee,39 (1), pp. 67-74.

10.Marmureanu Gh.,Moldoveanu C.L.(1994).The dependence of the amplification factor of magnitude for Vrancea earthquakes/non-linear effects,ESC ,General Assembly, 3, Athens, Greece, p.1746-1751.

11.Ieremia M.,Tinoca P.,Marmureanu Gh.(1995).A study case of seismic risk for
Urban setlements, Proc. International Seismic Zonation Conf.., Nice, France, 23- 30,1995, p.565-572.

12.Marmureanu Gh.,Cioflan C.O., Moldoveanu C.L.(1996).The DBE design response spectrum does not mean double of SDE One,World Conf. on Earth.Engrng., Acapulco,Mexic,p.111- 117.

13.Marmureanu Gh.,Moldoveanu C.L.,Cioflan C.O.(1996).The dependence of the
Spectral amplification factors of Vrancea earthquakes magnitude, Revue Roumaine des
Sciences Techniques, Série de Mécanique Appliquée, Tome 41,No.5-6, pp.487-491.

14..Marmureanu Gh., Moldoveanu C.L., Cioflan C.O., Apostol B.D.(1999).The seismic earth response by considering nonlinear behaviour of the soils at strong Vrancea earthquakes, in Vrancea earthquakes Tectonics, Hazard and Risk Mitigation, Special issue, F. Wenzel et al.,. eds., Kluwer Academic Publishers, p.175-185.

15.Marmureanu Gh., Bratosin D., Cioflan C.O.(2000).The dependence of Q with seismic induced strains and frequencies for surface layers from resonant columns, Pure & Applied Geophysics, Basel, 2000, p.269-279.

16..Moldoveanu C.L.,Marmureanu Gh.,Panza G.F.,Vaccari F.(2000).Estimation of soil effects in Bucharest caused by the May 30-31, 1990, Vrancea seismic events, Pure and Applied Geophys., Basel, 2000, pp.249-267..

17.Marmureanu Gh.,Cioflan C.O.,Apostol B.F.(2001). Attempt on microzoning of Bucharest:an attempt on microzoning of Bucharest:,Albanian Journal of Nature and Technical Sciences(AJNTS), Academy of Sciences of Albania, 10, pp.21-34.

18.Panza G.F., Cioflan C.O., Kouteva M., Paskaleva I., Mărmureanu Gh., Romannelli F.,(2002). An innovative assessment of the seismic hazard from Vrancea intermediate-depth earthquake. Case studies of Romania and Bulgaria, Proc. of the 12-th European
Conference on Earthquake Engineering, London, 2002, Paper 23, pp.1-11.

19.Marmureanu Gh.,Cioflan C.O., Balan F.S., Apostol B.F., Marmureanu Alex.. (2002).Aquantitative characterization of the nonlinear seismic soil response, Proc.of the Symposium „25 Years of Earth Physics and One Century of Seismology in
Romania,Bucharest,Sept.27- 29, 2002,published by Revue Roum. Géophysique, Romanian Academy of Science, Tome 46, p.59-72.

20.Marmureanu Gh., Marmureanu Alex.(2003). The strong Vrancea earthquakes.The particularities of them and the course for specific actions to mitigate seismic risk, Proceedings of the 3- rd DPRI-IIASA Intl.Symposium, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Japan, July 3-5, pp.1-14.

21.Mărmureanu G., Mărmureanu A. (2003). The vulnerability and resilience of large urban systems (megacities) to strong Vrancea earthquakes from Romania, Proc. of the International Conference on Engineering to mark 40 years from the catastrophic 1963 Skopje earthquake and successful city reconstruction, August 26-29, 2003, Skopje and Ohrid, Macedonia,pp.1- 16.

22.Marmureanu Gh., Assesssment of global and local seismic hazard(microzonation) for dense populated areas through a nonlinear and linear seismology and the vulnerability,resilience and strength capacity of the existing structurers,Third SAMCO
Workshop,Vienna, April 28-30,2003,Volume V2.Reevaluation of Buildings to Natural Hazards,pp.28-35.


23..Mărmureanu G., Mişicu M., Cioflan C.O., Bălan F.S. (2005). Nonlinear Seismology - The Seismology of the XXI Century, in Lecture Notes of Earth Sciences, Perspective in Modern Seismology, vol.105, Springer Verlag, Heidelberg, p.47-67.

24.Cioflan C., Mărmureanu G.,Moldoveanu C.L.,Apostol B.F., Panza G.F. (2004).Deterministic approach for the seismic microzonation of Bucharest, in “Seismic Ground Motion in Large Urban Areas: Main results of the UNESCO-IUGS-IGCP Project”, eds.G.F.Panza, C.Nunziata,I.Paskaleva,Pure and Applied Geophysics 161, Birkhäuser Verlag Basel-Boston- Berlin,PAGEOPH Topical Volume 2004
pp. 1149-1164.

25.Moldoveanu C.L., Radulian M., Mărmureanu G., Panza G.F. (2004). Microzonation of Bucharest: State of the art in “Seismic Ground Motion in Large Urban Areas”,eds. G. F. Panza, C.Nunziata, I. Paskaleva, Pure and Applied Geophysics 161, Birkhäuser Verlag Basel-Boston-Berlin, Topical Volume, 2004, p.1125-1147.

26.Wenzel,F.,Schmitt,G.,Sockolov,V.,Sperner,B.,Hannich,D.,Bose,M., Markus,M.,Lungu,D., Marmureanu,Gh.(2006), Earthquake risk research in Romania-10 years of collaboration efforts, Paper nr.760 presented at First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES),Geneva, 3-8 sept.2006 (in press).
Flag Counter

http://www.n3kl.org/sun/images/noaa_kp_3d.gif?

www.pretorianu24.webgarden.ro
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one